ф32мм БрАМц 9-2 Пруток бронза ГОСТ 1628-78

ф32мм БрАМц 9-2 Пруток бронза ГОСТ 1628-78