Лента латунь Л63т 0,1х250

Лента латунь Л63т 0,1х250