Лента латунь Л63т 0,2х250 Б

Лента латунь Л63т 0,2х250 Б