Лента латунь Л63т 0,06х150

Лента латунь Л63т 0,06х150