Лента латунь Л63т 0,05х180

Лента латунь Л63т 0,05х180