Лента латунь Л63т 0,15х200

Лента латунь Л63т 0,15х200