Лента латунь Л63т 0,1х200

Лента латунь Л63т 0,1х200